uniformarchitects

Sme radi. že Vás môžeme privítať na našej stránke

vízia / vision

motivuje nás tvorba invenčných architektonických štúdií rezidenčných, obchodných a administratívnych objektov v celom rozsahu od neziskových kultúrnych projektov až k industriálnej architektúre.

prioritné zameranie na korporátnu architektúru formuje náš individuálny postoj ku klientovi, ambíciam klienta vieme nájsť jedinečnú architektonickú formu, ktorá odprezentuje jeho postoje a identitu.

rozsah / scope

ťažiskom našej práce je architektonická tvorba v úplnom rozsahu návrhu diela, vyhotovenie zastavovacích, overovacích a architektonických štúdií, návrhov interiérov, či budovanie vizuálnej identity.

ponúkame spracovanie komplexnej projektovej prípravy vo všetkých stupňoch definovaných legislatívou, pre klienta zabezpečujeme získanie potrebných povolení, ako aj manažment stavebných zámerov.

základnou starostlivosťou o klienta je prvé bezplatné stretnutie s poskytnutím inštrukcií pre definovanie zámeru s pomocou tematického prehľadu referenčných projektov, určenie následnosti krokov a tvorba individuálnej cenovej ponuky.

ocenenia / awards

2001 - Architecture and water, UIA - Il Hwang Prize 2011 - MÓLO, CE.ZA.AR - exteriér 2012 - UNIMO, Cena ARCH, nominácia 2012 - Židovské komunitné múzeum, cena revue Pamiatky a múzeá - expozícia roku

A Box for Hikers, Zeppelin No 100 12/11-01/12 uniformarchitects.sk, ERA 21 04/2011 Mólo _ Uniform Architects, C3 324/2011

Alexy, E.: Prístav nádeje, NOX Cafe, Atrium 02/2011

clients / klienti

Agroris, Ožďany; Fatra Ski, Martin; HTMAS, Vlkanová; OMS, Dojč; Ryba Žilina, Žilina; SGS holding, Banská Bystrica; Tidly Group, Banská Štiavnica; Ton, Bystřice pod Hostýnem

Hlavný banský úrad, Bratislava; Periférne Centrá, Dúbravica; Slovenská národná knižnica, Martin; Židovská náboženská obec, Bratislava

Mesto Banská Štiavnica; Mesto Martin a súkromné osoby

inovatívne riešenia firemnej identity

architektonické návrhy interiérov a exteriérov

Hľadáte architekta?

staňte sa našimi klientami ak si trúfate! spolu sa nám podarí dobrá vec!

hľadáme inovatívne riešenia mimo zaužívaných schém. veríme súčasným trendom, technológiám a kvalite tvoríme vašu osobnú, firemnú identitu. špecializujeme sa na unikátne objekty a inštalácie

sme uniform architects.

architekt, architects, návrhy interiérov a exteriérov, lepej, murgaš.

MATERSKÁ ŠKOLA GULIVER


Nechali sme si nadiktovať termíny, pozemok s rozostavaným objektom a termín 9 mesiacov od sformulovania zámeru po začatie prevádzky. Zobrali sme to ako výzvu, odmenou za to sme od klienta dostali voľnú ruku a dôveru, že to dokážeme. Obľúbili sme si kumulovanú pozíciu kreatívca, projektanta, menežéra a stavebného dozoru. Výsledok nie je ohromujúca architektúra, ale veselé deti, spokojní učitelia a priestor pre čosi viac.

BA.VA.GAN


BA.VA.GAN (z hebr. balagan – neporiadok) je pestrou zmesou funkcií, priestoru tvorivých dielní, café a telocvične umiestnených najprv v jednom variabilnom a neskôr v 3 roztúsených pavilónoch. Výrazné, farebné, hravé formy dávajú areálu osobitú, ľahko zapamätateľnú identitu a sú prerozprávaním zámeru klienta vytvoriť priestor pre alternatívne trávenie času v meste. Tvarovou inšpiráciou pavilónov sú formy vychádzajúce z ortogonálnej siete – papierová skladačka Nebo peklo a stavebnica Lego.

ŽIDOVSKÉ KOMUNITNÉ MÚZEUM


Zadanie vytvoriť stálu expozíciu v jedinej bratislavskej synagóge nám dalo možnosť pracovať v historicky výnimočnom objekte architekta Szalatnaia-Slatinského. Snaha konzervatívneho klienta nechať maximálne vyniknúť príbehy prerozprávané exponátmi nás viedlo k vytvoreniu architektonicky puristického, bieleho priestoru. Výsledný návrh je úctivým kontrasom k tradičnému sakrálnemu priestoru synagógy.

RYBAR


Dizajn manuál objektov bistra pre Ryba Žilina, a.s. Zámer klieneta vytvoriť sieť prícestných bistier nás motivoval analyzovať rozhranie komunikačného priestoru cesty s výhľadom do krajiny. Odpoveďou je návrh ikonického tvaru, dizajn štruktúry a materiálov spolu tvoriacich marketingovú identitu. Dispozičné riešenie umožňuje modulárne prispôsobiť veľkosť objektu potrebnej kapacite prevádzky.

DOM T+A


Rodinný dom na idylickom okraji dediny sme koncipovali ako vyhryznutý kubus v šupke z dreveného obkladu nezasahujúci do terénu. Presklenia orientované na výhľady presvetľujú spoločné priestory prestupujúce dom, výsledkom je pocit vzdušnosti a kontaktu. Dom nimi zachytáva slnko a prispôsobuje svoju atmosféru podľa fázy dňa podobne ako slnečné hodiny.

HOTEL ZLATÝ BÝK


Vzorom pre novú vizuálnu identitu rekonštrukcie opláštenia hotela Zlatý býk sa pre nás stal ornament, prerozprávaný príbeh drotárskej tradície presahujúcej samotné hranice regiónu.

KEŽMARSKÁ CHATA


Súťažný návrh novej Kežmarskej chaty nahrádza pôvodný objekt vyhorený v roku 1974. Nami navrhnutý kryštalický tvar budovy kontrastuje s biotopom kosodreviny ako granitové bouldre typické pre tatranský glaciálny reliéf. Drevená konštrukica a interiér dáva strohej budove poéziu mäkkosti ručného spracovania. Ekologický koncept prevádzky energeticky pasívnej chaty je osadený v krehkom prostredí národného parku.

MÓLO


Nami navrhnutý a zrealizovaný kultúrny pavilón pre mesto Martin bol pokusom sprístupniť doteraz mŕtvu za plotom skrytú prieluku v centre mesta. Nami navrhnutý objekt svojím otvoreným dizajnom dáva používateľom slobodu rozhodnúť o jeho využití, pre komorné hudobné alebo divadelné vystúpenia či ako letná čitáreň a kino. MÓLO je prvou zrealizovanou slovenskou parametrickou architektúrou a stretol sa s výnimočným ohlasom v odbornej verejnosti.

UNIMO


UNIMO je krajinný nomád, mobilný objekt koncipovaný na časovo obmedzené osídlenie najrozličnejších lokalít. Dimenzie a tvar vychádzajú z recyklovanej konštrukcie unimobunky. Jej originálne prerozprávanie v podobe 3 poschodovej vertikály s výklopnými fasádnymi panelmi dovoľuje návštevníkom objaviť a zažiť okolitú krajinu v nových pohľadoch.

ADMINISTRATÍVA FARMY OŽĎANY


Progresívni majitelia úspešnej farmy nás vyzvali, aby sme ich prekvapili návrhom ich administratívneho sídla. Návrhom sme sa snažili vytvoriť spojitosť medzi archetypálnymi roľníckymi formami, spomienkami na kolektivizované hospodárstvo a odvahou majiteľov farmy. Výsledkom je nezabudnuteľná forma, ktorá sa dá prerozprávať množstvom spôsobov zo zvieracej či industriálnej ríše, neobnosí sa a nezapadne prachom ani blízko poľnej cesty.

NOX CAFÉ


Nenápaditý štandard kaviarenských zariadení, množstvo opakujúcich sa prvkov mobiliáru, kde hlavným lákadlom je chladiaca vitrína so zákuskami je protipólom tohoto zámeru. Ako votrelec z inej galaxie obsadzuje priestor nákupného centra apokalyptická strohosť so sci-fi nábytkovými kusmi. Ponuré, ale úderné osvetlenie a výrazná farebnosť  mobiliáru vytvárajú sériu priestorov s rôznou mierou intimity, kde hlavným lákadlom je inakosť, evokovaná stavom „na konci sveta“.

VILADOM C


Na poslednej voľnej parcele lokality individuálnej výstavby sme vo svahovitom teréne navrhli vilu s dvoma tvárami: Prvou je vizuál odvážnej geometrickej hmoty, ortognálne nalámanej využívajúc regulatívy lokality, ľahko sa vznášajúcej nad ulicou; druhou introvertná ulita dispozície zoradená okolo súkromného pátia, chrániaca súkromie klienta v orientáciach s priamym denným preslnením, poskytujúcim luxus domu na samote a fotografický výhľad na mesto.